Natureforce-luontojoukot

Luonnossa sattuu ja tapahtuu. Lajeja katoaa ja harvinaistuu, ympäristöön pääsee myrkkyjä… Tarvitaan nopeaa toimintaa, asiantuntijoita ja joukkovoimaa. Natureforce -luontojoukot ovat lähtövalmiina ympäristönsuojelutoimiin, ympäristövahinkojen korjaamiseen, luontokartoituksiin, ennallistamisiin… Natureforcen työvoimapankista saat nopeasti kuhunkin tilanteeseen ammattitaitoisen työpartion. Asiakkaitamme ovat yritykset ja yhteisöt, julkishallinnon organisaatiot ja kaikki luonnosta huolta kantavat tahot.

Ota yhteyttä kun luonto pyytää apua.

nf-icon-57x57

Luonto antaa meille elämän eväät, sekä fyysisesti että henkisesti. Olemme riippuvaisempia luonnosta kuin itse ymmärrämmekään. Kestävä kehitys on edellytys myös yritysten menestymiselle, asiakkaat ja julkinen mielipide ovat yhä valveutuneempia toiminnan eettisyydestä. Luontoa on suojeltava kaikin voimin ja toimin. Teemme tätä työtä yhdessä yritysten, organisaatioiden ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa.

Työvoimaa luonnon hyväksi

Autamme ympäristövahinkojen korjaamisessa ja estämisessä

Ympäristövahinko ei katso kelloa tai pyhäpäiviä. Vahingon sattuessa nopea toiminta minimoi seuraukset. Joskus vahinko ehditään ehkäistä kun toimitaan ripeästi. Työvoimapankistamme saat nopeasti paikalle osaavan työpartion, joka tietää miten toimitaan.

Kriisitilanteissa oikea viestintä on tärkeää

Vahinko on sattunut ja tapahtunut. Miten käy yrityksen maineelle? Salailu, vähättely, kieltäminen ja vääränlainen tiedottaminen aiheuttavat lisähaittaa. Viestintäpalvelumme tarjoaa apua kriisiviestintään ja maineen hallintaan.

Suojelemme ja turvaamme uhanalaisten lajien säilymisen

Monet uhanalaiset lajit eivät enää selviä ilman apuamme. Lajien auttaminen vaatii tarkkaa tietoa ja ymmärrystä lajien elämisen edellytyksistä; biotoopeista, ravinnosta, vihollisista… Maastoa on muokattava, mutta oikealla tavalla. Työvoimapankistamme saat asiantuntijat niin suunnitteluun kuin käytännön töihin.

Hävitämme ja torjumme vieraslajeja

Jättiputket, kurtturuusu, minkki, supikoira ja monet muut lajit uhkaavat alkuperäistä luontoamme. Kartoitamme, torjumme ja hävitämme haitallisia vieraslajeja. Yrityksille vieraslajien torjunta tarjoaa mahdollisuuden auttaa luontoa ja samalla saada myönteistä julkisuutta.

Säilytetään arvokkaat kulttuuriympäristöt

Kulttuuriympäristöt ovat kaupunkimetsiä, varjoisia puistoja, vanhoja patoja, vehreitä maalaismaisemia… kertomassa meille menneestä ajasta ja elämästä kaupungeissa ja maaseudulla. Luontojoukoissamme on asiantuntijat kulttuuriympäristöjen tutkimiseen, dokumentointiin, ennallistamiseen ja ylläpitoon.

Suunnittelemme ja toteutamme luontorakentamista

Luontorakentaminen on työtä luonnon hyväksi; lintukosteikkoja, paahdealueita, purojen kunnostusta, maisemointia, istutuksia… Tai työtä ihmisten ja luonnon lähentämiseksi; luontopolkuja opasteineen, pitkospuita, taukopaikkoja, lintutorneja, katselukojuja, aitoja… Teemme laji- ja luontoselvitykset, hoidamme lupa-asiat ja käytännön toteutuksen.

Näin toimimme

Toimimme tilanteen mukaan ja kokoamme jokaiseen tehtävään siihen sopivan työpartion, johon kuuluu osaavia ja innokkaita luontoharrastajia ja asiantuntijoita. Ryhmää johtaa Baltic Sea Enterprisen auktorisoima vastuullinen alan ammattilainen, joka vastaa tehtävien suunnittelusta ja valmistelusta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Hän myös hankkii tarvikkeet ja työkalut, ohjaa ryhmää ja vastaa toiminnan laadusta.

Luottamuksellisuus

Toimintamme perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Myös työpartion jäseniltä edellytetään vaitiolovelvollisuutta, jolloin mahdollisilta väärinkäsityksiltä vältytään. Dokumentoimme toimeksiannot kuvaamalla ja videoimalla toimintamme kehittämiseksi. Sovittaessa myös asiakkaalla on mahdollisuus saada omaan käyttöönsä dokumentoitua aineistoa.

Tehdään hyvää ja kerrotaan siitä

Jokainen toimeksianto koituu luonnon hyväksi. Luonto kiittää ja kumartaa. Hyvistä töistä kannattaa kertoa myös asiakkaille, positiivinen julkisuus vahvistaa asiakassuhteita ja luo myönteistä mielikuvaa. Palveluumme kuuluu myös viestinnän suunnittelu ja toteutus. Tutustu viestintäpalveluihimme

Entä kustannukset

Veloitus perustuu osallistuneiden henkilöiden määrään, työtunteihin ja kuluihin (tarvikkeet, työkalut, kuljetukset …). Annamme yksilöidyn tarjouksen jokaisesta toimeksiannosta.

Osan palkkioistamme kohdistamme toimintamme kehittämiseen ja johonkin luonnonsuojeluhankkeeseemme.
Ota yhteys, tehdään yhdessä hyvää!

©2021 Baltic Sea Enterprise

Kirjaudu palveluun tunnuksillasi.

tai    

Forgot your details?

Luo tili