Luonnonvoimat (Natureforce) on Baltic Sea Enterprise Oy:n organisoima ja hallinnoima, luontoalan ammattilaisista ja harrastajista koostuva aktiivinen yhteisö, jonka tarkoitus on palvella ja suojella luontoa sen kaikissa muodoissa. Yhteisö käsittää valtiot, jotka kuuluvat Itämeren alueelle. Yksi tärkeimmistä päätavoitteista on mm. Itämeren alueen ympäristölle ja luonnolle tärkeiden uhanalaisten ja suojeltavien lajien elinehtojen ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen, vahvistaminen sekä niistä tiedottaminen.

Tavoitteemme

Luonnonvoimien tavoitteena on mm. Itämeren alueen ympäristölle ja kulttuurimaisemalle tärkeiden uhanalaisten lajien elinehtojen ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen, vahvistaminen sekä niistä tiedottaminen.

Itämeren alueen maiden, asukkaiden, yhteiskuntien ja teollisuuden voimien koordinointi ja yhteennivominen, jotta meri, metsät, ilma ja maaperä kaikkine lajeineen voivat hyvin ja vahvistavat alueiden kulttuuria, maantieteellistä kiinnostavuutta ja asukkaiden elinolosuhteita.

Seurata aktiivisesti Itämeren alueen luonnontilaa sekä kartoittaa uhanalaisia lajeja ja ennallistaa niiden elinalueita. On tärkeää, että huomaamattomasti tapahtuvat muutokset nousevat ajoissa päivänvaloon, jolloin monien uhanalaisten lajien kohdalla on vielä mahdollista tehdä pelastustöitä.

Luonnonvoimat -henkilöresurssien järjestäminen, valmennus ja koordinointi Itämeren alueella, jotta mahdollisissa kriisi- tai ympäristövahinkotilanteissa ryhmittäin tai yksittäisinä henkilöresursseina voidaan nopeasti ryhtyä puhdistus-, pelastus- tai suojelutehtäviin. Henkilöresurssit voivat sijaita missä tahansa Itämeren aluella.

Yleishyödyllisen tiedon tuottamiseen laajoille asiakasryhmille tai rajatusti mm. yritysten ja teollisuuden käyttöön ikä-, koulutus-, ammatti-, harrasteryhmien yhdistämiseen sekä aktivointiin tarveperusteisesti. Lisäksi voimavarojen verkottamiseen Pohjoismaissa synergiaetujen, tieto- ja osaamistason lisäämiseksi uhanalaisista ja uusista lajeista.

Operatiivinen tiimimme

Arto Leppänen

toimitusjohtaja

Luontokartoitukset
Tietokannat
Ylläpito

Esa peltola

operatiivinen päällikkö

Luontoasiantuntija
Luontokartoitukset
Analysointi

Ari Tenhunen

kehitys

Tuotekehitys
Viestintä

Minna Storm

markkinointi

Kansainväliset verkostot
Vienti

Advisor boardimme

Katso tästä arvostetut neuvonantajamme

Liity kasvavaan joukkoomme

Uusimmat jäsenet

Haluatko olla osana ja olla mukana kehittämässä Luonnonvoimat-yhteisöä? Oletko kenties luontokuvaaja tai luontoharrastaja, joka seuraa ja havainnoi luonnon hyvinvointia? Luonto tarvitsee kaltaistasi ihmistä. Meidän kauttamme pääset mukaan erilaisiin luontoprojekteihin.

Yhteisöön voi liittyä jäseneksi kuka tahansa, joka haluaa olla tekemässä hyvää ja arvokasta työtä luonnon ja arvokkaiden luontokohteiden hyväksi. Jäsenet luovat oman profiilisivun, joka toimii pohjana kaikille hankkeille ja projekteille. Luonnonvoimien jäseniä on ympäri maata Itämeren maiden alueella kullakin maalla omansa.

Jäsenet voidaan ohjata ja koota nopeasti paikalle aina tarpeen mukaan jäsenille jaettavan mobiilisovelluksen avulla. Mobiilisovelluksella jäsenet voivat myös tallentaa havaintojaan tietokantaan, josta ne ovat hyödynnettävissä aina kulloiseen hankkeeseen mikäli kyseinen hanke niitä vaatii.

Kuhunkin hankkeeseen tai tapahtumaan valikoidaan Luonnonvoimien yhteisöstä alueellisesti sellaiset jäsenet, joilla on riittävästi ammattitaitoa, tietoa ja osaamista toteuttaa hanke. Jokaisessa hankkeessa on aina johtavia ammattilaisia mukana valvomassa hankkeen toteuttamista.

Liity Natureforce-luontojoukkoihin

Tule sinäkin mukaan aktiiviseen luontojoukkoomme tekemään arvokasta ja tärkeää työtä luonnon hyväksi. Luonto tarvitsee sinua!

Toimintaamme ohjaavat arvot

Usko rakentavan yhteistyön voimaan

Kaikilla yhteiskunnan tahoilla ja tasoilla toimii ihmisiä, joille on tärkeätä suojella luontoa ja edistää kestävää kehitystä. Uskomme, että parempi huominen rakennetaan kansalaisyhteisöjen ja yritysten yhteistyössä tekemillä rakentavilla teoilla.

Luonto ja kestävä kehitys

Ihminen ja ihmisyhteisöt ovat osa luontoa. On mahdollista elää ja toimia kaikessa niin, että luonto ja ihminen voivat hyvin. Haluamme toimia niin, että tämä tasapaino saavutetaan. Toimimme lajien ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä ympäristön kestävän kehittämisen edistämiseksi. Meidän tehtävämme on tukea ja auttaa niitä yrityksiä ja organisaatioita, jotka haluavat suojella luontoa ja rakentaa ympäristöä kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

Luottamus ja kunnioitus

Kunnioitamme toisiamme ja yhteistyökumppaneitamme. Kunnioitus syntyy luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä ja ymmärryksestä. Kunnioitamme myös kaikkia tekemiämme sitoumuksiamme. Haluamme olla myötävoima luonnon puolesta.

Kansainvälisyys

Luonnossa ei ole rajoja. Itämeren alueen hyvinvointi on kaikkien sen rantavaltioiden hyvinvointia. Toimimme Itämeren-alueella ja maailmanlaajuisesti kaikkien niiden kanssa, jotka jakavat arvomme ja haluavat tehdä konkreettisia tekoja luonnon ja kestävän kehityksen puolesta.

Yksilöiden kykyjen ja taitojen kanavoiminen kestävään kehitykseen

Jokaisella ihmisellä on osaamista ja kykyä tehdä jotain konkreettista kestävän kehityksen puolesta. Luonnonvoimat organisoi ja kanavoi tämän resurssin kestävän kehityksen voimaksi.

©2021 Baltic Sea Enterprise

Kirjaudu palveluun tunnuksillasi.

tai    

Forgot your details?

Luo tili