Asiantuntijapalvelut

Luontoasiantuntijamme palvelevat kaikenlaisissa luonnon ja kestävän kehityksen ympäristöhankkeissa. Toteutamme luontoselvitykset sekä tarvittavat monipuoliset maasto- ja ympäristökartoitukset vahvalla ammattitaidolla. Olipa kyseessä lyhyt tai vuosien mittainen hanke niin kaikki toteutaan parhaimmalla mahdollisella tavalla. Kaikki projektit suunnitellaan tarkoin ja toteutetaan luonnon monimuotoisuutta ja ympäristöjen arvoja huomioiden. Myös luontodirektiivin IV (a) -liitteen lajit kuten liito-orava, kangaskäärme, rupilisko, monet sudenkorennot ja perhoslajit ym. suurpetojamme ilvestä ja karhua unohtamatta ovat meille erityisen tärkeitä. Esim. suosittujen tuulivoimaloiden perustaminen vaatii monenlaisia ympäristö ja haittavaikutusten selvittämistä.
Tutustu palveluihimme ja ota rohkeasti yhteyttä.

nf-icon-57x57

Luonnon ja ympäristönsuojelu perustuu tarkkaan lajituntemukseen ja havaintojen tekemiseen niin uhanalaisista kuin muistakin lajeista sekä elinympäristöjen tunnistamiseen. Luontoselvitykset ja maastokartoitukset luovat myös pohjan maankäytön suunnittelulle ja erilaisten ympäristöhankkeiden toteuttamiselle ympäristövaikutusten arviointia unohtamatta.

Tutustu palveluihimme

Luonnonsuojelu

Minkälaisen mielikuvan yrityksesi luo ulospäin? Luontomyönteisyys on tänä päivänä yhä tärkeämmässä roolissa yrityksien toiminnassa. Ilmasto lämpenee ja maailma muuttuu. Yrityksillä on suuri vastuu ja myös mahdollisuus vaikuttaa muutoksiin. Konkreettiset teot ovat tärkeitä. Teemme vankalla kokemuksella imagoviestintää kaikenlaisille yrityksille ja yhteisöille tarjoamalla monenlaisia mahdollisuuksia osallistua myös suoraan räätälöityihin luonnonsuojeluhankkeisiin.

 GRAAFINEN SUUNNITTELU
 YRITYKSEN TOIMINTATAPOJEN SUUNNITTELU
 YMPÄRISTÖASIOIDEN HUOMIOIMINEN
 VIESTINNÄN SUUNNITTELU
 YRITYKSEN ARVOT
 LUOTTAMUS
 KONKREETTISET TEOT

Ota yhteyttä:
natureforce@natureforce.eu

Ympäristönsuojelu

Verkostomme kokeneet markkinointiviestinnän ammattilaisemme suunnittelevat ja toteuttavat kaikenlaisia luonnonsuojeluun, ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen liittyviä sisältöjä ja aineistoja unohtamatta myöskään ihan perinteistä AtoB ja BtoB mainontaa.

 GRAAFINEN SUUNNITTELU
 JULKAISUT, KIRJAT
 MESSUOSASTOT
 DIGITAALINEN MARKKINOINTI
 KAMPANJAT
 WEB-SIVUT
 KUVAT, ESITYSGRAFIIKKA
 VIDEOT YM.

Ota yhteyttä:
natureforce@natureforce.eu

Tutkimukset

Kriisiviestintä on tärkeää eritoten yrityksille, jotka toimivat alalla, jossa ympäristöriskit ovat olemassa. On osattava ennakoida vahinkojen aiheuttamat ongelmat sekä kyettävä vastaamaan mahdolliseen vahinkotilanteeseen oikealla tavalla. Oikeanlaisella viestinnän suunnittelulla yritys voi pelastaa paljon.

 ENNAKKOVALMISTAUTUMINEN
 KRIISIVIESTINTÄOHJEISTUS
 MEDIASEURANTA
 TAPAHTUMIEN KUVAUS

Ota yhteyttä:
natureforce@natureforce.eu

©2021 Baltic Sea Enterprise

Kirjaudu palveluun tunnuksillasi.

tai    

Forgot your details?

Luo tili